RB EBI 08/2015 – Nabycie ciepłociągu

Zarząd Biofactory SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 09.06.2015 r. Emitent zakupił sieć ciepłociągu zlokalizowaną w miejscowości Biecz. Nabycie linii przesyłowych (energii cieplnej) ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Spółki. Zakup ciepłociągu jest związany z rozpoczętą inwestycją polegającą na rozbudowie ciepłowni na własną biomasę, z wykorzystaniem nowo nabytej nieruchomości, o której informowano w Raporcie Bieżącym nr 7/2015 z dnia 27.05.2015.

Trwające inwestycje są realizacją strategii rozwoju Emitenta (trzeci etap), publikowanej z Dokumencie Informacyjnym z dnia 20.08.2012 r. oraz w medialnych wypowiedziach przedstawicieli Emitenta. Spółka zrezygnowała z produkcji energii elektrycznej w układzie kogeneracyjnym, a kontynuuje inwestycję w celu sprzedaży energii cieplnej wytwarzanej z własnej biomasy (będącej odpadem produkcyjnym z dotychczasowej działalności).

Planuje się rozpoczęcie sprzedaży energii cieplnej w IV kwartale 2016 rok. Nakłady inwestycyjne, których poniesienie będzie konieczne w najbliższej przyszłości, wyniosą szacunkowo 2,5 mln zł. Emitent planuje uzyskać na ten cel m.in. bezzwrotną dotację ze środków unijnych lub krajowych programów pomocowych. Nie wyklucza się również podwyższenia kapitału akcyjnego.

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu