RB EBI 07/2015 – Nabycie sąsiedniej nieruchomości fabrycznej

Zarząd Biofactory SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27.05.2015 r. Emitent otrzymał Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisaniu Spółki jako wieczystego użytkownika, sąsiadującej z nieruchomościami Emitenta, działki przemysłowej o powierzchni 0,1733 ha oraz jako właściciela dwóch budynków przemysłowych na tej działce, w trakcie budowy. Nabycie tej nieruchomości, ze względu na jej położenie, ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: § 3. ust. 1. Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu