RB EBI 06/2015 – Rozpoczęcie budowy 2-komorowej automatycznej suszarni do drewna

Zarząd Biofactory SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26.05.2015 r. Emitent otrzymał pozwolenie na budowę 2-komorowej automatycznej suszarni do drewna. Przystąpiono do realizacji procesu inwestycyjnego. Jest to dalszy ciąg realizacji strategii Spółki, polegającej na uruchamianiu produkcji bardziej przetworzonych wyrobów z drewna liściastego oraz świadczeniu wysokomarżowych usług suszarniczych. Po realizacji nowej inwestycji Spółka będzie dysponowała dziesięcioma komorami suszarniczymi. Inwestycja jest istotna z uwagi na przekroczenie poziomu 20% kapitałów własnych. Uruchomienie nowych komór suszarniczych wpłynie na wzrost przychodów i zysków operacyjnych przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

Podstawa prawna: § 3. ust. 1. Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu