RB EBI 01/2015 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2015 roku

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015.

  • Raport roczny za rok 2014: 30 kwietnia 2015 roku.
  • Raport kwartalny za IV kwartał 2014: 30 stycznia 2015 roku.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2015: 30 kwietnia 2015 roku.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2015: 31 lipca 2015 roku.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2015: 30 października 2015 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 4.1 Załącznika Nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu