Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 25.06.2019:

 

 Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOFACTORY SA z dnia 25.06.2019 r.


 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


 Informacja o liczbie akcji na dzień ogłoszenia


 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku BFC


 Wzór pełnomocnictwa na ZWZ BFC


 Formularz dla pełnomocników ZWZ BFCZwyczajne Walne Zgromadzenie - 25.06.2018:

 

 Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOFACTORY SA z dnia 25.06.2018 r.

 

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2018 r.

 

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


 Informacja o liczbie akcji na dzień ogłoszenia


 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku BFC


 Wzór pełnomocnictwa na ZWZ BFC


 Formularz dla pełnomocników ZWZ BFCZwyczajne Walne Zgromadzenie - 27.06.2017:

 

 Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOFACTORY SA z dnia 27.06.2017 r.

 

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017 r.

 

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 Informacja o liczbie akcji na dzień ogłoszenia

 

 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku BFC

 

 Wzór pełnomocnictwa na ZWZ BFC

 

 Formularz dla pełnomocników ZWZ BFC

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27.06.2016:

 

 Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOFACTORY SA z dnia 27.06.2016 r.

 

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2016 r.

 

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 Informacja o liczbie akcji na dzień ogłoszenia

 

 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku BFC

 

 Wzór pełnomocnictwa na ZWZ BFC

 

 Formularz dla pełnomocników ZWZ BFC

 

 Raport roczny za 2015 r.

 

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej BFC za 2015 r.

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 26.06.2015:

 

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 Informacja o liczbie akcji na dzień ogłoszenia

 

 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku BFC

 

 Wzór pełnomocnictwa na ZWZ BFC

 

 Formularz dla pełnomocników ZWZ BFC

 

 Raport roczny za 2014 r.

 

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej BFC za 2014 r.

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 26.06.2014:

 

 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26.06.2014 r.

 

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2014 r.

 

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 Informacja o liczbie akcji na dzień ogłoszenia

 

 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku BFC

 

 Wzór pełnomocnictwa na ZWZ BFC

 

 Formularz dla pełnomocników ZWZ BFC

 

 Raport roczny za 2013 r.

 

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej BFC za 2013 r.

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27.06.2013:

 

 Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOFACTORY SA z dnia 27.06.2013 roku

 

 

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ZgromadzeniuSpółki BIOFACTORY SA w dniu 27.06.2013 roku
 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


 

 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


 INFORMACJA o liczbie akcji na dzień ogłoszenia


 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku BFC


 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA na ZW BFC


 Formularz dla pełnomocników ZWZ BFC


 RAPORT ROCZNY ZA 2012


 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BFCDokumenty rejestrowe:


  REGON Biofactory S.A. (1504 KB)

 

  KRS Biofactory S.A. (4 086 KB)

 

 

Ład korporacyjny:


  Statut Biofactory S.A. (216 KB)

 

 

  Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (166 KB)

 

 

  Regulamin Rady Nadzorczej (173 KB)

 

 

  Regulamin Zarządu (119 KB) Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Dobrych Praktyk NewConnect  Dokument informacyjny