- RB ESPI 4/2019 z dn. 25.06.2019 - Lista akcjonariuszy posiadających minimum 5% głosów na ZWZ spółki Biofactory SA w dniu 25.06.2019
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 9/2019 z dn. 25.06.2019 - Uchwalenie dywidendy Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 8/2019 z dn. 25.06.2019 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 25.06.2019 r.
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 7/2019 z dn. 6.05.2019 - Zwołanie ZWZ Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 2/2019 z dn. 6.05.2019 - Zwołanie ZWZ Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 1/2019 z dn. 26.04.2019 - Realizacja polityki dywidendowej Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 3/2019 z dn. 25.01.2019 - Plan finansowy na lata 2019 - 2021
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 2/2019 z dn. 11.01.2019 - Zmiana Animatora Rynku akcji dla Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 1/2019 z dn. 03.01.2019 - Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2019 r.
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 7/2018 z dn. 26.06.2018 - Uchwalenie dywidendy
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 3/2018 z dn. 25.06.2018 - Lista akcjonariuszy posiadających minimum 5% głosów na ZWZ spółki Biofactory SA w dniu 25.06.2018 r.
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 6/2018 z dn. 25.06.2018 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 25.06.2018 r.
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 5/2018 z dn. 15.05.2018 - Zwołanie ZWZ Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 1/2018 z dn. 15.05.2018 - Zwołanie ZWZ Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 1/2018 z dn. 04.01.2018 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 13/2017 z dn. 27.10.2017 - Plan finansowy na lata 2017-2019
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 12/2017 z dn. 4.10.2017 - Wybór biegłego rewidenta - badanie sprawozdania fin. za 2017
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 11/2017 z dn. 7.09.2017 - Konsolidacja kredytów inwestycyjnych
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 09/2017 z dn. 20.07.2017 - Zakończenie inwestycji - ciepłownia na biomasę z ciepłociągiem w Bieczu
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 08/2017 z dn. 28.06.2017 - Zmiany personalne w organach spółki Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 07/2017 z dn. 28.06.2017 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27.06.2017 r.
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 03/2017 z dn. 09.05.2017 - Zwołanie ZWZ Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 06/2017 z dn. 09.05.2017 - Zwołanie ZWZ Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 03/2017 z dn. 23.02.2017 - Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 02/2017 z dn. 26.01.2017 - Rekomendacje zarządu – polityka dywidendowa Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 01/2017 z dn. 2.01.2017 - Informacja o transakcjach na akcjach Biofactory SA w 2016 przez osoby zarządzające
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 01/2017 z dn. 2.01.2017 - Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2017 roku
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 07/2016 z dn. 27.06.2016 - Treść uchwał podjętych na ZWZ 27.06.2017
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 04/2016 z dn. 27.06.2016 - Wykaz akcjonariuszy z ponad 5% głosów na ZWZ 27.06.2016
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 02/2016 z dn. 9.05.2016 - Zwołanie ZWZ Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 06/2016 z dn. 9.05.2016 - Zwołanie ZWZ Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 03/2016 z dn. 18.04.2016 - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 01/2016 z dn. 04.01.2016 - Transakcje na akcjach Spółki BIOFACTORY SA członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 01/2016 z dn. 02.01.2016 - Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2016 roku
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 09/2015 z dn. 26.06.2015 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2015 r.
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 04/2015 z dn. 26.06.2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2015 r.
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 08/2015 z dn. 10.06.2015 - Nabycie ciepłociągu
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 07/2015 z dn. 27.05.2015 - Nabycie sąsiedniej nieruchomości fabrycznej
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 06/2015 z dn. 27.05.2015 - Rozpoczęcie budowy 2-komorowej automatycznej suszarni do drewna
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 05/2015 z dn. 11.05.2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 02/2015 z dn. 11.05.2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 01/2015 z dn. 12.01.2015 - Transakcje na akcjach Spółki BIOFACTORY SA członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 01/2015 z dn. 05.01.2015 - Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2015 roku
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 04/2014 z dn. 26.06.2014 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2014 r.
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 06/2014 z dn. 26.06.2014 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26.06.2014 r.
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 05/2014 z dn. 12.05.2014 - Zwołanie ZWZA Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 02/2014 z dn. 12.05.2014 - Zwołanie ZWZA Biofactory SA - korekta raportu nr 2
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 02/2014 z dn. 12.05.2014 -Zwołanie ZWZA Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 01/2014 z dn. 06.05.2014 - Korekta raportu bieżącego 1/2014 ESPI o datę transakcji na akcjach członka Rady Nadzorczej
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 01/2014 z dn. 10.01.2014 - Transakcje na akcjach Spółki BIOFACTORY SA członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 01/2014 z dn. 02.01.2014 - Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 16/2013 z dn. 11.12.2013 - Wpływ dofinansowania z funduszy unijnych
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 14/2013 z dn. 29.10.2013 - Korekta prognoz finansowych za 2013 r.
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 10/2013 z dn. 01.10.2013 - Transakcje na akcjach spółki, Wiceprezesa Zarządu, w okresie od 02.07.2013 do 01.10.2013
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 13/2013 z dn. 12.09.2013 - Rozwiązanie umowy z animatorem rynku
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 11/2013 z dn. 29.07.2013 - Oddanie do użytkowania bio-ciepłowni
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 10/2013 z dn. 17.07.2013 - Oddanie do użytkowania linii suszarniczej
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 09/2013 z dn. 27.06.2013 - Transakcje na akcjach spółki Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30.04.2013 do 27.06.2013
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 08/2013 z dn. 27.06.2013 - Wykaz akcjonariuszy  posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2013 roku
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 09/2013 z dn. 27.06.2013 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27.06.2013 r.
[przejdź do raportu]


- RB ESPI 06/2013 z dn. 03.06.2013 - Zbycie akcji przez podmiot zarządzany i kontrolowany przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 05/2013 z dn. 22.05.2013 - Korekta raportu bieżącego nr 04/2013 Zwołanie ZWZA Biofactory SA
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 08/2013 z dn. 22.05.2013 - Pozyskanie zamówienia na dostawę elementów z drewna iglastego
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 07/2013 z dn. 20.05.2013 - Zwołanie ZWZA Biofactory SA
[przejdź do raportu]


- RB ESPI 04/2013 z dn. 20.05.2013 - Zwołanie ZWZA Biofactory SA
[przejdź do raportu]


- RB ESPI 03/2013 z dn. 28.02.2013 - Transakcje na akcjach spółki Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 do 28.02.2013
[przejdź do raportu]


- RB EBI 03/2013 z dn. 25.01.2013 - Korekta prognoz finansowych i wyniki szacunkowe za 2012 r.
[przejdź do raportu]


- RB ESPI 02/2013 z dn. 10.01.2013 - Transakcje na akcjach Biofactory S.A. zawarte przez Członka Rady Nadzorczej oraz przez podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej jest członkiem organu zarządzającego
[przejdź do raportu]


- RB ESPI 01/2013 z dn. 09.01.2013 - Nabycie akcji spółki przez Wiceprezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej w 2012 roku
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 02/2013 z dn. 08.01.2013 - Umowa z Animatorem
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 01/2013 z dn. 03.01.2013 - Biofactory S.A przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 11/2012 z dn. 26.10.2012 - Podpisanie umowy na dostawy urządzeń produkcyjnych
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 10/2012 z dn. 25.09.2012 – Rozpoczęcie budowy biociepłowni i linii suszarniczej
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 9/2012 z dn. 18.09.2012 - Uzupełnienie prognoz finansowych o wynik EBITDA
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 8/2012 z dn. 14.09.2012 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania (19.09.2012)
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 7/2012 z dn. 14.09.2012 - Umowa kredytu inwestycyjnego
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 6/2012 z dn. 14.09.2012 - Oświadczenie Zarządu Biofactory S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 5/2012 z dn. 03.09.2012 - Biofactory S.A. przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 4/2012 z dn. 03.09.2012 - Wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 3/2012 z dn. 22.08.2012 - Korekta raportu bieżącego nr 1/2012
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 2/2012 z dn. 22.08.2012 - Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
[przejdź do raportu]

 

- RB EBI 1/2012 z dn. 22.08.2012 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI
[przejdź do raportu]

 

- RB ESPI 1/2012 z dn. 21.08.2012 - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
[przejdź do raportu]