Spółka BIOFACTORY S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku akcji NewConnect  Autoryzowanym Doradcą, w zakresie rynku akcji NewConnect jest Art Capital Sp. z o.o.w Krakowie

  www.art-  capital.pl

 

 


W zakresie relacji inwestorskich i public relations współpracujemy z ITBC Communication Sp. z o.o.

www.itbc.pl

 

 

 

Dom Maklerski BDM S. A.

Animatorem obrotu akcjami jest Dom Maklerski BDM S.A. w Bielsku Białej


 Wspieramy inicjatywy non-profit poprzez chcepomagac.org

chcepomagac.org