Akcjonariat spółki Biofactory S.A.


Akcjonariat Biofactory

 

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej akcjonariusz Kazimierz Szot jest powiązany z akcjonariuszem SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.

Akcje serii B były obejmowane po cenie emisyjnej 2,20 zł.