RB ESPI 04/2021 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

W związku ze zwołaniem na dzień 24.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok. Podstawa prawna: Inne uregulowania Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 05/2021 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

W związku ze zwołaniem na dzień 24.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 03/2021 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA – 24.06.2021

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w

Continue Reading

RB EBI 04/2021 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA – 24.06.2021

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w

Continue Reading

RB ESPI 02/2021 – Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie dywidend

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki Biofactory SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o wypłacie dywidend i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu. Projekt uchwały, który będzie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu: Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA , uchwala co

Continue Reading

RB ESPI 01/2021 – Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok

W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych napotrzeby publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2020 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe Emitenta, sporządzone na podstawie niezaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 rok:IV kwartał 2019: przychody 3.047 tys. zł , zysk brutto 122 tys. zł.IV kwartał 2020: przychody 3.378 tys. zł , zysk

Continue Reading

RB EBI 11/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2021 roku

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku:Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – data publikacji: 29 stycznia 2021 r.Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – data publikacji: 30 kwietnia 2021 r.Raport roczny za rok 2020 – data publikacji: 30 kwietnia 2021 r.Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

Continue Reading

RB EBI 09/2020 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 29. października 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020 oraz 2021. Do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wybrano: Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Rzeszowie, nr KRS 0000362455.

Continue Reading

RB EBI 07/2020 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2020 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2020 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 08/2020 – Lista akcjonariuszy posiadających minimum 5% głosów na ZWZ spółki Biofactory SA w dniu 25.06.2020

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2020 r. posiadali minimum 5% głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading