Plan strategiczny

Spółka sukcesywnie uzupełnia ofertę poprzez uruchomienie produkcji nowych, bardziej przetworzonych wyrobów, z drewna suszonego. Przeważającym asortymentem są wyroby z buka, nabywane przez producentów mebli i galanterii drewnianej. Drugi istotny udział w sprzedaży stanowi drewno iglaste przeznaczone dla budownictwa. W tym zakresie spółka zwiększa obszar obsługiwanych dostaw do odbiorców hurtowych. Elementem strategii jest dywersyfikacja dostaw drewna surowego, poprzez zwiększanie skali zakupów od podmiotów prywatnych, w tym zagranicznych. Poboczną działalnością spółki jest sprzedaż energii cieplej. Spółka dąży do podłączania do ciepłociągu, będącego własnością Biofactory SA, kolejnych budynków użyteczności publicznej w Bieczu.

Coroczny zysk netto przeznaczany jest na dywidendy oraz na spłatę zobowiązań, dążąc do obniżenia wskaźnika zadłużenia.