Partnerzy

Spółka BIOFACTORY S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku akcji NewConnect

W zakresie relacji inwestorskich i public relations współpracujemy z ITBC Communication Sp. z o.o. – www.itbc.pl

Wspieramy inicjatywy non-profit poprzez chcepomagac.org