Partnerzy

Spółka BIOFACTORY S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku akcji NewConnect

Głównym dostawcą drewna z Polski dla Biofactory są Lasy Państwowe

Wspieramy inicjatywy non-profit poprzez chcepomagac.org

Animatorem akcji jest Dom Maklerski Banku BPS

Bank Spółdzielczy w Bieczu jest wieloletnim partnerem BIOFACTORY S.A. w zakresie usług finansowych