Kontakt dla akcjonariuszy i mediów:

Krzysztof Olbrycht
wiceprezes zarządu ds. rozwoju

k.olbrycht@biofactory.pl