Kategoria: Raporty bieżące

RB ESPI 13/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Kazimierza Szota zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % i progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot ani inny podmiot z nim powiązany nie posiadają akcji spółki Biofactory S.A. Załącza się zawiadomienie oraz aktualną listę akcjonariuszy. Podstawa prawna:

Continue Reading

RB ESPI 12/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Piotra Karpia zawiadomienie oprzekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzieńdzisiejszy Piotr Karp posiada 207 112 akcji, tj. 10,89 % kapitału akcyjnego i głosów na walnychzgromadzeniach Biofactory S.A. Nadto spółka otrzymała od Marka Karpia zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 %

Continue Reading

RB ESPI 11/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Piotra Karpia zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy Piotr Karp posiada 99 701 akcji, tj. 5,24 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych zgromadzeniach Biofactory S.A. Aktualny wykaz akcjonariuszy oraz zawiadomienie od akcjonariusza- w załączeniu.

Continue Reading

RB ESPI 10/2023 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez spółkę Saskia Sp. z o.o., powiązaną z Kazimierzem Szotem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Szczegóły w załączonym powiadomieniu. Załącza się aktualny wykaz akcjonariuszy Biofactory S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Continue Reading

RB ESPI 09/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2023

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.06.2023 r. posiadali minimum 5 % głosów: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB EBI 06/2023 – Treść podjętych uchwał na ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2023

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02.06.2023 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 05/2023 – Dywidenda z Biofactory SA

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biofactory SA w dniu 02.06.2023 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2022 r. o treści: Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA uchwala co następuje:§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Continue Reading

RB ESPI 07/2023 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA na 02.06.2023

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 02 czerwca 2023 roku piątek. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss,04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 10.00. Szczegóły w załączonych dokumentach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1_ i 3_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Continue Reading

RB EBI 04/2023 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA na 02.06.2023

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 02 czerwca 2023 roku (piątek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss,04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 10.00. Szczegóły w załączonych dokumentach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Continue Reading

RB ESPI 06/2023 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez spółkę Saskia Sp. z o.o., powiązaną z Kazimierzem Szotem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Szczegóły w załączonym powiadomieniu. Załącza się aktualny wykaz akcjonariuszy Biofactory S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Continue Reading