Kategoria: Raporty bieżące

RB ESPI 20/2023 – Zwołanie NWZ Biofactory SA na 20.10.2023

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.10.2023 roku, godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Kancelaria Notarialna, ul. Rakowiecka 41 lok. 14, 02-521 Warszawa. Szczegóły w załączonych dokumentach, w tym życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1_ i

Continue Reading

RB EBI 10/2023 – Zwołanie NWZ Biofactory SA na 20.10.2023

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.10.2023 roku, godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Kancelaria Notarialna, ul. Rakowiecka 41 lok. 14, 02-521 Warszawa. Szczegóły w załączonych dokumentach, w tym życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i

Continue Reading

RB ESPI 19/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, od akcjonariuszy:Piotr Karp, Kamil Karp oraz „Karp” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach zawiadomienia informujące o nabyciu znacznych pakietów akcji. Transakcje zrealizowano w pakietowym systemie sprzedaży. Załącza się zawiadomienia oraz aktualną listę akcjonariuszy spółki Biofactory S.A. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 12/2023 – Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych (MAR art. 19)

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka została zawiadomiona w dniu dzisiejszym o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez osoby zobowiązane (członków Rady Nadzorczej: Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Dariusz Kurpiewski, Krzysztof Olbrycht) i osobę bliską (Beata Olbrycht).Wymienione osoby nie posiadają akcji Biofactory S.A. Załącza się treść tych zawiadomień. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR –

Continue Reading

RB ESPI 17/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, od akcjonariuszy:Krzysztof Olbrycht, Beata Olbrycht, Dariusz Kurpiewski, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Witold Osadca zawiadomienia informujące, że w wyniku sprzedaży wszystkich swoich akcji przekroczyli progi udziałów w kapitale i głosach w spółce, osiągając próg zerowy. Powyższe transakcje na akcjach zrealizowano w pakietowym systemie sprzedaży. Załącza się

Continue Reading

RB EBI 9/2023 – Zawiadomienie od Piotra Karpa w sprawie porozumienia akcjonariuszy Biofactory S.A. o sprzedaży akcji

Zarząd spółki otrzymał w dniu dzisiejszym od Piotra Karpa potwierdzenie woli nabycia znacznych pakietów akcji spółki Biofactory S.A. Istotne warunki transakcji określono w załączonym piśmie. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Continue Reading

RB ESPI 16/2023 – Zawiadomienie od Piotra Karpa w sprawie porozumienia akcjonariuszy Biofactory S.A. o sprzedaży akcji

Zarząd spółki otrzymał w dniu dzisiejszym pismo od Piotra Karpa, w którym grupa akcjonariuszy powiązanych z Piotrem Karpem potwierdza wolę nabycia znacznych pakietów akcji spółki Biofactory S.A. Istotne warunki transakcji określono w załączonym piśmie. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 15/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Marka Karpa (15%)

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Marka Karpa zawiadomienie o przekroczeniu progu 15 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy ten akcjonariusz posiada 300 000 akcji, tj. 15,77 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych zgromadzeniach Biofactory S.A. Załącza się zawiadomienie. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1

Continue Reading

RB EBI 8/2023 – Porozumienie akcjonariuszy Biofactory S.A. w sprawie sprzedaży akcji

Grupa akcjonariuszy spółki Biofactory S.A. (Dariusz Kurpiewski, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Witold Osadca, Krzysztof Olbrycht, Beata Olbrycht, Krzysztof Trochim), reprezentująca łącznie ok. 67,91 % kapitału i głosów na walnych zgromadzeniach, zawarła porozumienie w celu sprzedaży wszystkich posiadanych akcji grupy po cenie 4 zł za akcję. Planuje się zawarcie transakcji we wrześniu br.Nabywcami wyżej określonego pakietu

Continue Reading

RB ESPI 14/2023 – Porozumienie akcjonariuszy Biofactory S.A. w sprawie sprzedaży akcji

Grupa akcjonariuszy spółki Biofactory S.A. (Dariusz Kurpiewski, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Witold Osadca, Krzysztof Olbrycht, Beata Olbrycht, Krzysztof Trochim), reprezentująca łącznie ok. 67,91 % kapitału i głosów na walnych zgromadzeniach, zawarła porozumienie w celu sprzedaży wszystkich posiadanych akcji grupy po cenie 4 zł za akcję. Planuje się zawarcie transakcji we wrześniu br.Nabywcami wyżej określonego pakietu

Continue Reading