Kategoria: Raporty bieżące

RB ESPI 08/2024 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Biofactory S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Akcjonariusza w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji. W załączeniu Spółka przekazuje treść zawiadomienia. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 07/2024 – Realizacja procesu przymusowego wykupu akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 Biofactory S.A. informuje o zakończeniu procesu przymusowego wykupu akcji Spółki. W jego wyniku akcjonariuszami Spółki są 4 podmioty działające w porozumieniu, posiadające łącznie 100% akcji Spółki. Szczegółowe zestawienie akcjonariuszy zostało zaprezentowane w załączniku do raportu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB EBI 08/2024 – Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.

Biofactory S.A. zmienia termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 r. z 29 kwietnia 2024 r. na 15 maja 2024 r. Aktualny harmonogram publikacji raportów:Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – data publikacji: 15 maja 2024 r.Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – data publikacji: 31 lipca 2024 r.Raport kwartalny za III

Continue Reading

RB EBI 07/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 13.05.2024 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 maja 2024 roku. Zgromadzenie odbędzie się w w Bieczu, pod adresem siedziby Spółki: ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz, o godzinie 9.00. Szczegóły w załączonych dokumentach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do

Continue Reading

RB ESPI 06/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 13.05.2024 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 maja 2024 roku. Zgromadzenie odbędzie się w w Bieczu, pod adresem siedziby Spółki: ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz, o godzinie 9.00. Szczegóły w załączonych dokumentach. Podstawa prawna: Inne uregulowania Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 04/2024 – Powołanie Prezesa Zarządu

Biofactory S.A. informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą Pana Witolda Liszkę do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 5/2024 – Ustanowienie prokury samoistnej

Biofactory S.A. informuje o udzieleniu przez Zarząd Spółki prokury samoistnej p. Krzysztofowi Trochimowi od dnia 1 kwietnia 2024 r. Krzysztof Trochim to wieloletni prezes Zarządu Spółki, pełniący tę funkcję do końca 2023 r. Udzielenie prokury samoistnej ma związek z zakończeniem okresu oddelegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Piotra Karpa do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, o

Continue Reading

RB EBI 3/2024 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.

Biofactory S.A. zmienia termin publikacji raportu rocznego za 2023 r. z 26 kwietnia 2024 r. na 12 kwietnia 2024 r. Aktualny harmonogram publikacji raportów:Raport roczny za rok 2023 – data publikacji: 12 kwietnia 2024 r.Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – data publikacji: 29 kwietnia 2024 r.Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku –

Continue Reading

RB ESPI 04/2024 – Porozumienie akcjonariuszy w sprawie przymusowego wykupu akcji

Biofactory S.A. przekazuje treść otrzymanego dzisiaj porozumienia, zawartego przez akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 96% akcji Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 03/2024 – Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Biofactory Spółka Akcyjna informuje, iż została zawiadomiona w dniu dzisiejszym o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki przez dwie osoby pełniące obowiązki zarządcze. Do raportu załączono zawiadomienia. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading