Kategoria: Raporty bieżące

RB ESPI 03/2020 – Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. BIOFACTORY SA

W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych na potrzeby publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wyniki finansowe Emitenta, sporządzone na podstawie niezaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 rok. Spółka poniosła w I kwartale 2020 roku stratę netto w wysokości ok. 64 tys. zł. W I kwartale 2019 roku

Continue Reading

RB EBI 2/2020 – Plan finansowy na lata 2020-2021 – korekta

Rada Nadzorcza Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, na wniosek Prezesa Zarządu, w dniu 29.01.2020 r. przyjęła skorygowany plan finansowy:a) na rok 2020: przychody 14.000 tys. zł, zysk brutto 650 tys. zł,b) na rok 2021: przychody 15.000 tys. zł, zysk brutto 700 tys. zł.

Continue Reading

RB ESPI 02/2020 – Sprostowanie omyłki w raporcie ESPI 1.2020 – korekta raportu – wstepne wyniki finansowe za 2019

W raporcie bieżącym ESPI nr 1/2020, podano nieprawidłową kwotę zysku brutto za 2019 rok .Niniejszym koryguje się uprzednio opublikowany raport: W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych na potrzeby publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wyniki finansowe Emitenta za 2019 rok , sporządzone na podstawie niezaudytowanych ksiąg

Continue Reading

RB ESPI 01/2020 Wstępne wyniki finansowe za 2019 r. BIOFACTORY SA

W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych na potrzeby publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wyniki finansowe Emitenta za 2019 rok, sporządzone na podstawie niezaudytowanych ksiąg rachunkowych.Zysk netto za 2019 r. wyniósł 464.641,07 zł i jest o ok. 8,82% niższy niż za 2018 rok.Przychody ze sprzedaży wyniosły

Continue Reading

RB EBI 1/2020 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2020 roku

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. w Bieczu ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku: Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – data publikacji: 31 stycznia 2020 r. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – data publikacji: 30 kwietnia 2020 r. Raport roczny za rok 2019 – data publikacji: 30 kwietnia 2020 r. Raport

Continue Reading

RB ESPI 05/2019 – Wstępne wyniki finansowe po III kwartałach 2019 r. i prognoza wykonania planu finansowego na 2019 r. BIOFACTORY SA

W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych na potrzeby publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wyniki finansowe Emitenta za okres trzech kwartałów 2019 r. Zysk netto za trzy kwartały 2019 r. jest o ok. 21% niższy niż za analogiczny okres roku ubiegłego i wyniósł 364 tys. zł.

Continue Reading

RB ESPI 04/2019 – Lista akcjonariuszy posiadających minimum 5% głosów na ZWZ spółki Biofactory SA w dniu 25.06.2019

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2019 r. posiadali minimum 5% głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 9/2019 – Uchwalenie dywidendy Biofactory SA

Zarząd Emitenta Biofactory SA podaje do publicznej wiadomości, że w Walne Zgromadzenie spółki w dniu 25.06.2019 r. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za 2018 r. Zgodnie z tą uchwałą kwotę 247.260 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy. Dywidenda wynosi 13 groszy za jedną akcję. Wszystkie akcje emitenta są uprawnione do dywidendy. Kapitał akcyjny

Continue Reading

RB EBI 8/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 25.06.2019 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2019 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof Olbrycht – Pełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB EBI 07/2019 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 roku (wtorek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss,04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w sprawie

Continue Reading