Autor: admin

RB ESPI 15/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Marka Karpa (15%)

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Marka Karpa zawiadomienie o przekroczeniu progu 15 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy ten akcjonariusz posiada 300 000 akcji, tj. 15,77 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych zgromadzeniach Biofactory S.A. Załącza się zawiadomienie. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1

Continue Reading

RB EBI 8/2023 – Porozumienie akcjonariuszy Biofactory S.A. w sprawie sprzedaży akcji

Grupa akcjonariuszy spółki Biofactory S.A. (Dariusz Kurpiewski, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Witold Osadca, Krzysztof Olbrycht, Beata Olbrycht, Krzysztof Trochim), reprezentująca łącznie ok. 67,91 % kapitału i głosów na walnych zgromadzeniach, zawarła porozumienie w celu sprzedaży wszystkich posiadanych akcji grupy po cenie 4 zł za akcję. Planuje się zawarcie transakcji we wrześniu br.Nabywcami wyżej określonego pakietu

Continue Reading

RB ESPI 14/2023 – Porozumienie akcjonariuszy Biofactory S.A. w sprawie sprzedaży akcji

Grupa akcjonariuszy spółki Biofactory S.A. (Dariusz Kurpiewski, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Witold Osadca, Krzysztof Olbrycht, Beata Olbrycht, Krzysztof Trochim), reprezentująca łącznie ok. 67,91 % kapitału i głosów na walnych zgromadzeniach, zawarła porozumienie w celu sprzedaży wszystkich posiadanych akcji grupy po cenie 4 zł za akcję. Planuje się zawarcie transakcji we wrześniu br.Nabywcami wyżej określonego pakietu

Continue Reading

Raport okresowy za II kwartał 2023 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za drugi kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB ESPI 13/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Kazimierza Szota zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % i progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot ani inny podmiot z nim powiązany nie posiadają akcji spółki Biofactory S.A. Załącza się zawiadomienie oraz aktualną listę akcjonariuszy. Podstawa prawna:

Continue Reading

RB ESPI 12/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Piotra Karpia zawiadomienie oprzekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzieńdzisiejszy Piotr Karp posiada 207 112 akcji, tj. 10,89 % kapitału akcyjnego i głosów na walnychzgromadzeniach Biofactory S.A. Nadto spółka otrzymała od Marka Karpia zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 %

Continue Reading

RB ESPI 11/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Piotra Karpia zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy Piotr Karp posiada 99 701 akcji, tj. 5,24 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych zgromadzeniach Biofactory S.A. Aktualny wykaz akcjonariuszy oraz zawiadomienie od akcjonariusza- w załączeniu.

Continue Reading

RB ESPI 10/2023 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez spółkę Saskia Sp. z o.o., powiązaną z Kazimierzem Szotem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Szczegóły w załączonym powiadomieniu. Załącza się aktualny wykaz akcjonariuszy Biofactory S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Continue Reading

RB ESPI 09/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2023

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.06.2023 r. posiadali minimum 5 % głosów: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB EBI 06/2023 – Treść podjętych uchwał na ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2023

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02.06.2023 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading