Autor: admin

RB ESPI 03/2024 – Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Biofactory Spółka Akcyjna informuje, iż została zawiadomiona w dniu dzisiejszym o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki przez dwie osoby pełniące obowiązki zarządcze. Do raportu załączono zawiadomienia. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 02/2024 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Biofactory S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Akcjonariusza w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji. W załączeniu Spółka przekazuje treść zawiadomienia. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Raport okresowy za IV kwartał 2023 r. 

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 01/2024 – Zawiadomienie o transakcjach członka Rady Nadzorczej

Biofactory Spółka Akcyjna informuje, iż została zawiadomiona w dniu dzisiejszym o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki przez osobę zobowiązaną – p. Marka Karpa, członka Rady Nadzorczej. Do raportu załączono zawiadomienie. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 01/2024 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory S.A. w 2024 roku

BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku: Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – data publikacji: 14 lutego 2024 r.Raport roczny za rok 2023 – data publikacji: 26 kwietnia 2024 r.Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – data publikacji: 29 kwietnia 2024 r.Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku –

Continue Reading

RB ESPI 24/2023 – Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do Zarządu Biofactory S.A. od dnia 01.01.2024 r.

W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu z dniem 31.12.2023, Rada Nadzorcza Biofactory S.A., uchwałą z dnia 06.12.2023 r., oddelegowuje Piotra Karpa do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w jednoosobowym zarządzie Spółki, na okres trzech miesięcy, począwszy od dnia 01.01.2024 r. Załącza się życiorys zawodowy Piotra Karpa. Podstawa prawna: Inne uregulowania Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 23/2023 – Rezygnacja Prezesa Zarządu Biofactory S.A.

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Biofactory S.A., Krzysztof Trochim, złożył rezygnację z zarządu, ze względów zdrowotnych. Rezygnacja wchodzi w życie z dniem 31.12.2023 roku. Podstawa prawna: Inne uregulowania Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

EB ESPI 22/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2023 r.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2023 r. Dokument w załączeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 14/2023 – Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 20.10.2023 r. oraz życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.10.2023 r.Załącza się również życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu

Continue Reading