Autor: admin

RB ESPI 19/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, od akcjonariuszy:Piotr Karp, Kamil Karp oraz „Karp” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach zawiadomienia informujące o nabyciu znacznych pakietów akcji. Transakcje zrealizowano w pakietowym systemie sprzedaży. Załącza się zawiadomienia oraz aktualną listę akcjonariuszy spółki Biofactory S.A. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 12/2023 – Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych (MAR art. 19)

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka została zawiadomiona w dniu dzisiejszym o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez osoby zobowiązane (członków Rady Nadzorczej: Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Dariusz Kurpiewski, Krzysztof Olbrycht) i osobę bliską (Beata Olbrycht).Wymienione osoby nie posiadają akcji Biofactory S.A. Załącza się treść tych zawiadomień. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR –

Continue Reading

RB ESPI 17/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, od akcjonariuszy:Krzysztof Olbrycht, Beata Olbrycht, Dariusz Kurpiewski, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Witold Osadca zawiadomienia informujące, że w wyniku sprzedaży wszystkich swoich akcji przekroczyli progi udziałów w kapitale i głosach w spółce, osiągając próg zerowy. Powyższe transakcje na akcjach zrealizowano w pakietowym systemie sprzedaży. Załącza się

Continue Reading

RB EBI 9/2023 – Zawiadomienie od Piotra Karpa w sprawie porozumienia akcjonariuszy Biofactory S.A. o sprzedaży akcji

Zarząd spółki otrzymał w dniu dzisiejszym od Piotra Karpa potwierdzenie woli nabycia znacznych pakietów akcji spółki Biofactory S.A. Istotne warunki transakcji określono w załączonym piśmie. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Continue Reading

RB ESPI 16/2023 – Zawiadomienie od Piotra Karpa w sprawie porozumienia akcjonariuszy Biofactory S.A. o sprzedaży akcji

Zarząd spółki otrzymał w dniu dzisiejszym pismo od Piotra Karpa, w którym grupa akcjonariuszy powiązanych z Piotrem Karpem potwierdza wolę nabycia znacznych pakietów akcji spółki Biofactory S.A. Istotne warunki transakcji określono w załączonym piśmie. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 15/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Marka Karpa (15%)

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Marka Karpa zawiadomienie o przekroczeniu progu 15 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy ten akcjonariusz posiada 300 000 akcji, tj. 15,77 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych zgromadzeniach Biofactory S.A. Załącza się zawiadomienie. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1

Continue Reading

RB EBI 8/2023 – Porozumienie akcjonariuszy Biofactory S.A. w sprawie sprzedaży akcji

Grupa akcjonariuszy spółki Biofactory S.A. (Dariusz Kurpiewski, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Witold Osadca, Krzysztof Olbrycht, Beata Olbrycht, Krzysztof Trochim), reprezentująca łącznie ok. 67,91 % kapitału i głosów na walnych zgromadzeniach, zawarła porozumienie w celu sprzedaży wszystkich posiadanych akcji grupy po cenie 4 zł za akcję. Planuje się zawarcie transakcji we wrześniu br.Nabywcami wyżej określonego pakietu

Continue Reading

RB ESPI 14/2023 – Porozumienie akcjonariuszy Biofactory S.A. w sprawie sprzedaży akcji

Grupa akcjonariuszy spółki Biofactory S.A. (Dariusz Kurpiewski, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Witold Osadca, Krzysztof Olbrycht, Beata Olbrycht, Krzysztof Trochim), reprezentująca łącznie ok. 67,91 % kapitału i głosów na walnych zgromadzeniach, zawarła porozumienie w celu sprzedaży wszystkich posiadanych akcji grupy po cenie 4 zł za akcję. Planuje się zawarcie transakcji we wrześniu br.Nabywcami wyżej określonego pakietu

Continue Reading

Raport okresowy za II kwartał 2023 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za drugi kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB ESPI 13/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Kazimierza Szota zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % i progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot ani inny podmiot z nim powiązany nie posiadają akcji spółki Biofactory S.A. Załącza się zawiadomienie oraz aktualną listę akcjonariuszy. Podstawa prawna:

Continue Reading