RB EBI 08/2024 – Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.

Biofactory S.A. zmienia termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 r. z 29 kwietnia 2024 r. na 15 maja 2024 r.

Aktualny harmonogram publikacji raportów:
Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – data publikacji: 15 maja 2024 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – data publikacji: 31 lipca 2024 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – data publikacji: 31 października 2024 r.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Piotr Grzesiak
Pełnomocnik Zarządu