RB ESPI 02/2024 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Biofactory S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Akcjonariusza w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji. W załączeniu Spółka przekazuje treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Piotr Grzesiak
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: