RB ESPI 01/2024 – Zawiadomienie o transakcjach członka Rady Nadzorczej

Biofactory Spółka Akcyjna informuje, iż została zawiadomiona w dniu dzisiejszym o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki przez osobę zobowiązaną – p. Marka Karpa, członka Rady Nadzorczej. Do raportu załączono zawiadomienie.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Piotr Grzesiak
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: