RB ESPI 23/2023 – Rezygnacja Prezesa Zarządu Biofactory S.A.

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Biofactory S.A., Krzysztof Trochim, złożył rezygnację z zarządu, ze względów zdrowotnych. Rezygnacja wchodzi w życie z dniem 31.12.2023 roku.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu