RB ESPI 15/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Marka Karpa (15%)

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Marka Karpa zawiadomienie o przekroczeniu progu 15 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy ten akcjonariusz posiada 300 000 akcji, tj. 15,77 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych zgromadzeniach Biofactory S.A. Załącza się zawiadomienie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: