RB EBI 9/2023 – Zawiadomienie od Piotra Karpa w sprawie porozumienia akcjonariuszy Biofactory S.A. o sprzedaży akcji

Zarząd spółki otrzymał w dniu dzisiejszym od Piotra Karpa potwierdzenie woli nabycia znacznych pakietów akcji spółki Biofactory S.A. Istotne warunki transakcji określono w załączonym piśmie.

Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: