RB EBI 11/2023 – Zmiana animatora od dnia 1.11.2023 r.

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka wypowiedziała umowęo podtrzymywanie płynności obrotu akcjami na rynku New Connect z Domem Maklerskim Banku BPS w Warszawie i jednocześnie zawarto umowę z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o pełnienie funkcji Animatora dla akcji praw do akcji, od dnia 1 listopada 2023 roku.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu