RB ESPI 13/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała od Kazimierza Szota zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % i progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot ani inny podmiot z nim powiązany nie posiadają akcji spółki Biofactory S.A. Załącza się zawiadomienie oraz aktualną listę akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: