RB ESPI 09/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2023

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.06.2023 r. posiadali minimum 5 % głosów:

  1. Kazimierz Szot – posiadający 240 407 akcji, z których przysługiwało 240 407 głosów, co stanowiło 22,60 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 12,64 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. Dariusz Kurpiewski – posiadający 429 600 akcji, z których przysługiwało 429 600 głosów, co stanowiło 40,39 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 22,59 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. Zbigniew Lipieta – posiadający 306 902 akcji, z których przysługiwało 306 902 głosów, co stanowiło 28,35 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 16,14 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
  4. Krzysztof Olbrycht – posiadający 66 000 akcji, z których przysługiwało 66 000 głosów, co stanowiło 6,21 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,47 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu