RB ESPI 03/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie, od Kazimierza Szota, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory SA informuje, że spółka w dniu dzisiejszym otrzymała od Kazimierza Szota, przewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadomienie o przekroczeniu przez grupę akcjonariuszy, Kazimierza Szota i spółkę Saskia Sp. z o.o., ogólnej liczby głosów w spółce Biofactory S.A.

Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 243 151 akcji, tj. 12,78 %, a powiązany z nim podmiot – spółka Saskia Sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie, posiada 89 939 akcji, tj. 4,73 %. Łącznie Kazimierz Szot ze spółką powiązaną posiadają 333 090 akcji. Według stanu na 29.04.2022 roku określona wyżej grupa akcjonariuszy posiadała łącznie 20,45 %, a obecnie posiada 17,51 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych zgromadzeniach Biofactory S.A. Grupa zmniejszyła stan posiadania akcji spółki Biofactory S.A. o 2,94 % kapitału akcyjnego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu