RB ESPI 05/2022 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Kazimierza Szota, Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegóły w załączonym powiadomieniu. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 244 501 akcji, a powiązany z nim podmiot – spółka Saskia Sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie, posiada 114 381 akcji. Łącznie Kazimierz Szot ze spółką powiązaną posiadają 358 882 akcje, co stanowi 18,87 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych zgromadzeniach Biofactory S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu