RB EBI 13/2022 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 28. października 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022 oraz 2023. Do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wybrano: Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Rzeszowie, nr KRS 0000362455.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu