RB EBI 12/2021 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2022 roku

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – data publikacji: 31 stycznia 2022 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – data publikacji: 29 kwietnia 2022 r.
Raport roczny za rok 2021 – data publikacji: 29 kwietnia 2022 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – data publikacji: 29 lipca 2022 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – data publikacji: 28 października 2022 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu