RB ESPI 11/2021 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Krzysztofa Trochima, Prezesa Zarządu. Krzysztof Trochim zrealizował w 2021 roku transakcje zakupu 2572 akcji oraz transakcję sprzedaży 2000 akcji. Szczegóły w załączonych zawiadomieniach.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: