RB EBI 10/2021 – Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk w 2021 roku

Zarząd Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości informację o stosowaniu Dobrych Praktyk spółek publicznych.

Podstawa prawna: Par. 29. ust.3. Regulaminu GPW w Warszawie.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: