RB ESPI 05/2021 – Umorzenie subwencji finansowej

W dniu dzisiejszym Emitent otrzymał decyzję Polskiego Funduszu Rozwoju SA w Warszawie na podstawie której spółkę zwolniono z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej. Wartość umorzenia wynosi 381.604,93 zł, czyli 49 % uzyskanej subwencji w ramach programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Kwota umorzenia stanowi przychód Emitenta, zarachowany jako pozostałe przychody operacyjne w drugim kwartale 2021 r. Pozostała część subwencji w wysokości 394.132,07 zł będzie zwracana przez Emitenta w dwudziestu czterech ratach miesięcznych.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu