RB EBI 11/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2021 roku

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku:
Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – data publikacji: 29 stycznia 2021 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – data publikacji: 30 kwietnia 2021 r.
Raport roczny za rok 2020 – data publikacji: 30 kwietnia 2021 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – data publikacji: 30 lipca 2021 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – data publikacji: 29 października 2021 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu