RB ESPI 04/2020 – Informacja o proponowanym podziale zysku netto za rok 2019 BIOFACTORY S.A.

Zarząd Biofactory SA rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy spółki. Uzasadnieniem takiej rekomendacji jest kryzys gospodarczy i stan epidemii koronawirusa. Polityka dywidendowa Spółki została określona raportem bieżącym nr 2/2017 opublikowanym w dniu 26.01.2017. W poprzednich trzech latach Spółka wypłacała dywidendy. Kryzys gospodarczy jest wydarzeniem nadzwyczajnym, które upoważnia Zarząd do nierekomendowania wypłat dywidend.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu