RB ESPI 01/2020 Wstępne wyniki finansowe za 2019 r. BIOFACTORY SA

W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych na potrzeby publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wyniki finansowe Emitenta za 2019 rok, sporządzone na podstawie niezaudytowanych ksiąg rachunkowych.
Zysk netto za 2019 r. wyniósł 464.641,07 zł i jest o ok. 8,82% niższy niż za 2018 rok.
Przychody ze sprzedaży wyniosły 13.434.418,07 zł i są o ok. 8,15% wyższe niż w roku 2018.
Ponieważ zysk netto Emitenta istotnie różni się od planowanego – podjęto decyzję o jego publikacji. Szczegółowe dane finansowe będą opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2019 r., zgodnie z harmonogramem, w dniu 31.01.2020 r.
Emitent zawiadamia, że plan finansowy na rok 2019, opublikowany w Raporcie Bieżącym EBI nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. nie będzie wykonany w zakresie realizacji zysku brutto. Opublikowany plan finansowy na lata 2019 – 2021 przewidywał na 2019 rok przychody ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł, a zysk brutto w wysokości 800.000 zł. Plan finansowy co do przychodów został przekroczony, natomiast zysk brutto jest niższy i wyniósł ok. 465.000 zł, czyli jest niższy niż planowano o ok. 28%.
Gorszy niż zakładano zysk brutto wynika z następujących przyczyn:
– latem 2019 roku w skutek niekorzystnej pogody, czyli długotrwale utrzymujących się wysokich temperatur nastąpiła deprecjacja surowca w skali większej niż standardowo zakładano do celów planistycznych,
– w drugim półroczu 2019 trwała budowa nowej hali i przeprowadzono niezbędne remonty co istotnie zakłócało procesy produkcyjne,
– importowany w 2019 roku surowiec podrożał więcej niż zakładano.
Faktyczne wyniki finansowe mogą się różnić od wyżej przedstawionych w związku z badaniem ksiąg rachunkowych za 2019 rok. Raport roczny Emitenta będzie opublikowany 30.04.2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu