RB EBI 2/2019 – Zmiana Animatora Rynku akcji dla Biofactory SA

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. w Bieczu podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 01 czerwca 2019 roku Dom Maklerski Banku BPS S.A. w Warszawie rozpoczyna realizację umowy z Emitentem o podtrzymywanie
płynności obrotu akcjami na rynku New Connect. W tym samym terminie przestaje obowiązywać dotychczasowa umowa Spółki z Domem Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje
Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu