RB EBI 1/2019 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2019 r.

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. w Bieczu ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – data publikacji: 31 stycznia 2019 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – data publikacji: 30 kwietnia 2019 r.
  3. Raport roczny za rok 2018 – data publikacji: 30 kwietnia 2019 r.
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – data publikacji: 31 lipca 2019 r.
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – data publikacji: 31 października 2019 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu