RB EBI 03/2019 – Plan finansowy na lata 2019 – 2021

Rada Nadzorcza Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, na wniosek Prezesa Zarządu, w dniu dzisiejszym przyjęła plan finansowy na lata 2019 – 2021, wykazujący:
a) w 2019 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 800.000 zł,
b) w 2020 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 14.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 915.000 zł,
c) w 2021 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 15.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 1.050.000 zł.

Wykonanie planu będzie podlegało bieżącej ocenie, a wnioski będą publikowane w raportach okresowych.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu