RB EBI 12/2017 – Wybór biegłego rewidenta – badanie sprawozdania fin. za 2017

Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 4. października 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017. Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wybrano: Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. w Rzeszowie, nr KRS 0000336012.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu