RB EBI 03/2017 – Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą

Zarząd spółki Biofactory S.A. informuje, że za porozumieniem stron, z dniem 01 marca 2017 r. rozwiązano umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z dnia 19.08.2011 r., z Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu