RB ESPI 04/2016 – Wykaz akcjonariuszy – powyżej 5% głosów na ZWZ 27.06.2016

Zarząd Biofactory SA dalej „Spółka” podaje w załączeniu, do publicznej wiadomości, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu

Załączniki: